System som skapar engagemang

Drift, support och utveckling av IT‑system för organisationer i civilsamhället sedan 2011. 

Medlemmar
0
Föreningar
0
Organisationer
0

Support

En leverantör som förstår sina kunder

Vi har stor erfarenhet av att kommunicera med våra kunder utifrån deras förutsättningar. I våra avtal ingår ett antal supporttimmar per år som ni bland annat kan använda till introutbildning i samband med byte av ansvariga.

Användbarhet

Funktioner som faktiskt kommer till användning

Vårt arbete bygger på Spelkulturförbundet Sveroks långa historia av enkla och begripliga lösningar för föreningsadministration. Idag servar vi en mångfald av organisationer med intuitiva och effektiva lösningar.

Vidareutveckling

När specialfunktioner gör hela skillnaden

eBas är ett system i ständig förbättring där upptäckta fel avhjälps skyndsamt. Alla kunder har möjlighet att själva eller tillsammans med andra beställa vidareutveckling när behoven går utanför vad basfunktionerna täcker in.

GDPR och säkerhet

Som ert personuppgiftsbiträde är vår högsta prioritet att säkerställa integriteten och säkerheten för er data, i enlighet med GDPR.

I avtalet mellan oss är det tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut i alla lägen och hur vi arbetar för att hålla er data säker. Ni har full kontroll över vilken data respektive användare får åtkomst till och formulerar de användaravtal som måste godkännas. Vi sköter all drift av tjänsterna från våra servrar och säkerställer att er data också finns skyddad på annan plats. All data stannar i Sverige. De inbyggda verktygen i våra tjänster hjälper er att hålla reda på och rensa ut sådan data som ni inte längre har grund för att lagra.

Några av våra kunder