Select Page

Medlems- och rapporteringssystem som frigör potential i ideella ungdomsorganisationer.

Nya förutsättningar för valberedningens arbete.

Sverok Admin AB bedriver drift, support och utveckling av IT-system för ideella organisationer. Bolaget ägs i sin helhet av ungdomsförbundet Sverok.

Under mer än 30 år har Sverok legat i framkant när det gäller effektiv administration och tillämpning av ny teknik. Verksamheten i Sverok Admin grundar sig på den kunskap och de erfarenheter som har byggts upp genom åren. Vi tror inte att administrationen i en ideell organisation måste vara tråkig eller svår. Stora delar av den kan hanteras direkt på föreningsnivå och kan vara en del i processen att låta unga medlemmar lära sig mer om föreningsdrift och föreningsdemokrati.