Ett verktyg för valberedningar

Bygg engagemang och få in fler kandidater med en välorganiserad och synlig nomineringsprocess.

Sätt upp sidan

Valberedningen ställer in vilka förtroendeposter som det ska gå att nominera till. En enkät kan utformas med frågor som de nominerade ska besvara.

Ta in nomineringar

Såväl medlemmar som valberedningen själva kan skicka in nomineringar. Den som nominerats blir underrättad direkt och får möjlighet att besvara nomineringen och enkäten.

Presentera förslaget

När nomineringstiden löpt ut kan valberedningen välja att publicera sitt färdiga förslag direkt på sidan.

Några av de organisationer som använder Nominator

Paket för förbund

Om ni har många valberedningar inom er organisation med behov av Nominator kan ni ha en central administratör som hjälper till att starta upp och hantera sidor.

Mallar för grafik och enkätfrågor gör att det går snabbt att starta upp nya sidor. Rätt åtkomst till funktioner och personuppgifter hanteras med olika användarroller.

Kontakta oss om ni vill titta närmare på hur Nominator kan tillämpas inom er organisation.