Ungdomsförbund MUCF

Ge era föreningar tillgång till smarta verktyg för  medlemsregistrering och inbjudningar att förnya medlemskap, samtidigt som ni får data sammanställt till er ansökan hos MUCF.

eBas är skapat av och för ungdomsrörelsen. Systemet är lätt att använda, även för en ungdom som precis varit med och startat sin första förening. Skapa flexibla rapporter för föreningarna att fylla i, för en dialog kring svaren och få datan sammanställd automatiskt. Få all data ni behöver inför MUCF-ansökan sammanställd. Verktyg för att följa upp och kontrollera rapporterade uppgifter samt organisera arbetet med att påminna föreningarna att rapportera i tid. Återskapa er förbundsstruktur i eBas så att alla delar av organisationen kan arbeta i samma system.
Medlemsregistrering och bekräftelse av medlemskap direkt på föreningens Discord‑server. Medlemmar tilldelas automatiskt den roll som föreningen ställt in.

Pris - Ungdomsförbund MUCF

Vi förstår vikten av att ha förutsägbara kostnader och vår prisplan är därför enkel och transparent. Ni väljer själva tillvalsmoduler utifrån er organisations behov av funktionalitet.

Som organisation som söker stöd från MUCF räknas endast det antal föreningar som blev godkända i er senaste ansökan. Eventuella vilande föreningar kan alltså ligga kvar i systemet utan någon merkostnad för er.

Alla priser inklusive moms

Se prislista för befintliga kunder som använder 2023-versionen av eBas

Redo för nästa steg

Att implementera ett medlemssystem som möter er organisations unika behov är en stor uppgift, men ni är inte ensamma. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa organisationer att navigera i denna process och guidar er genom varje steg.

Under vårt första möte online ger vi er en översiktlig introduktion till våra systemfunktioner och visar hur eBas kan stödja er verksamhet. Ni får också tillgång till vårt demosystem, så att ni själva kan prova och utforska funktionerna i praktiken.