Select Page

Medlems- och administrationssystem

eBas är ett medlems- och rapporteringssystemet där föreningarna löpande under året kan rapportera in sina uppgifter till förbundet.
Systemet är i grunden utvecklat för att nå upp till MUCF:s rapporteringskrav på de organisationer som mottar statsbidrag och uppdateras kontinuerligt för att svara mot förändringar i regelverket.

Minskade kostnader & personalbehov

Systemet har som mål att minska personalbehovet i hanteringen av föreningsadministrationen och ska upplevas som enkelt att använda. Föreningarnas administratörer ska genom gränssnittet förstå hur systemet fungerar och vilka rapporteringsmoment som återstår för året.

Gemensam vidareutveckling

eBas är ett system i ständig utveckling. Upptäckta fel avhjälps skyndsamt och alla kunder har möjlighet att själva eller tillsammans med andra beställa vidareutveckling allteftersom behoven förändras. All sådana utveckling blir tillgängliga för samtliga kunder som önskar använda sig av den.

Tilläggsmoduler

Utöver sin grunduppgift att få in föreningsuppgifter till förbundet omfattar eBas även en stor mängd funktioner för verksamhetsstöd som exempelvis utbetalningssystem för bidrag, föreningshemsidor och inbjudningsutskick för förnyat medlemskap. De flesta funktioner ingår i grundsystemet men några finns i de valbara tilläggsmodulerna.

Modul 1: Uppstart

Att starta en ny förening kan vara förvirrande för någon utan tidigare föreningsvana. Att dessutom bli bemött med pappersblanketter och långa svarstider kan ytterligare bidra till att höja tröskeln. Föreningsuppstart kan ni hjälpa nya föreningar att starta upp och/eller existerade föreningar att ansluta sig till ert förbund genom en steg-för-steg guide online.

Förbundet kan bygga upp sina instruktioner genom ljud, bild och video. Förbundets administratör kan kommentera delar av ansökan i direkt anslutning till den information som har skrivits in och föreningen kan snabbt korrigera felaktigheter.

Organisationer som använder sig av eBas kan enkelt lägga in de nyanslutna föreningarna direkt från eStart, men systemet kan även användas helt fristående och skicka informationen till ett befintligt system.

Fast pris om 12 000 kr/år.

Modul 2: Utskick

Utskicksmodulen hjälper er att hantera stora utskick av e-post och sms, t.ex. nyhetsbrev eller information till föreningarna. Modulen kan användas både för att göra utskick från förbundet till föreningar och medlemmar. Likväl kan modulen även användas av föreningarna för att göra utskick till sina medlemmar.

Redigera utskicken i modulens redigeringsverktyg, skapa mallar för att snabbare kunna göra utskick, samt möjlighet att schemalägga utskick är några av de funktioner som finns tillgängliga. Det finns även möjlighet att designa välkomstutskick som skickas ut automatiskt till nya medlemmar.

Fast pris om 7 000 kr/år. Rörligt tillägg om 90 öre/sms.

Modul 3: Arrangemang

Samla alla arrangemang på ett och samma ställe med hjälp av Arrangemangsmodulen. Förbund och föreningar kan skapa anmälningsportaler för sina arrangemang där de bland annat kan utforma anmälningsformuläret, lägga in viktiga deadlines och hantera inkomna anmälningar.

Det finns också möjlighet att ta in deltagaravgifter (om förbundet även har betalmodulen).

Fast pris om 12 000 kr/år.

Modul 4: Betalning

Med Betalmodulen kan medlemmar och arrangemangsdeltagare betala sina avgifter direkt via Swish och betalkort. Föreningarna behöver inte sätta upp något utan ställer endast in eventuella avgifter och är sedan igång direkt. Modulen omfattar även möjligheten att skicka digitala fakturor via e-post och SMS.

Fast pris om 12 000 kr/år samt fast månadskostnad hos Swish (för förbundet). Tillkommer även rörliga avgifter hos Swish och Stripe (betalkortsleverantören) i form av avdrag på inbetalt belopp.

Att bli kund

Uppstartsprocessen tar ca två veckor och genomförs i enlighet med en väl etablerad rutin där vi hanterar överföringen av befintliga föreningsuppgifter och utbildningen av er personal. Engångskostnaden för uppstarten är 9 000 kr.

Vi hanterar den löpande driften på egna servrar. Respektive kunds system finns på adressen ebas.[kundens domän] och har ett anpassat grafiskt gränssnitt med bland annat organisationens logotyp. Vi jobbar också aktivt med säkerheten i datahanteringen samt förutsättningarna att leva upp till kraven i datalagringsdirektivet.

Prisplan grundsystem

Den årliga licensavgiften för grundsystemet är 40 650 kr med ett rörligt tillägg om 315 kr per förening. Detta är ett helhetspris där drift, backup och ett antal timmar support per år ingår.

Alla priser är inklusive moms.

Prisexempel

Exempel på kostnaderna för en organisation med 12 lokalföreningar. Alla priser är inklusive moms.

Första året (uppstart i mars)
Uppstartskostnad (engångskostnad) 9 000 kr
Årlig licensavgift eBas (9 mån) 30 488 kr
Rörligt tillägg (12 föreningar, 9 mån) 2 835 kr
Tilläggsmodul – Utskick (9 mån) 5 250 kr
Totalt  47 573 kr
Andra året (vanligt år)
Årlig licensavgift eBas 40 650 kr
Rörligt tillägg (12 föreningar) 315 x 12 = 3 780 kr
Tilläggsmodul – Utskick 7 000 kr
Totalt  51 430 kr

Mer info och demonstration

Kontakta oss om er organisation är intresserade av en mer ingående demonstration eller önskar inloggningsuppgifter till vårt demosystem.

Aktiva system

Antal föreningar

Totalt antal medlemmar

eBas används bland annat av