Select Page
eBas
Medlems- och administrationssystem

eBas möjliggör för föreningar att löpande under året rapportera uppgifter till sitt förbund.

Genom att använda sig av eBas för att administrera datainsamling och kvalitetssäkring av föreningsuppgifter får förbundet ett effektivare administrationsflöde som kan frigöra personal till mer kvalitativa arbetsuppgifter. Systemet är från grunden särskilt utvecklat för att nå upp till MUCF:s rapporteringskrav på de organisationer som mottar statsbidrag och uppdateras kontinuerligt för att svara mot förändringar i regelverket.

Utöver sin grunduppgift att få in föreningsuppgifter till förbundet omfattar eBas även en stor mängd fuktioner för verksamhetsstöd som exempelvis utbetalningssystem för bidrag, föreningshemsidor och inbjudningsutskick för förnyat medlemskap.

eBas är ett system i ständig utveckling. Upptäckta fel avhjälps skyndsamt och alla förbund har möjlighet att beställa vidareutveckling allteftersom behoven förändras. All sådana utveckling blir tillgängliga för samtliga kunder som önskar använda sig av den. Flera kunder kan gå samman och dela på utvecklingskostnaden vid gemensamma behov.

Att bli kund

Uppstartsprocessen tar ca två veckor och genomförs i enlighet med en väl etablerad rutin där vi hanterar överföringen av befintliga föreningsuppgifter och utbildningen av er personal. Engångskostnaden för uppstarten är 30 000 kr.

Vi hanterar den löpande driften på egna servrar. Respektive kunds system finns på adressen ebas.[kundens domän] och har ett anpassat grafiskt gränssnitt med bland annat organisationens logotyp. Vi jobbar också aktivt med säkerheten i datahanteringen samt förutsättningarna att leva upp till kraven i datalagringsdirektivet.

Mer info och demonstration

Kontakta oss om er organisation är intresserade av en mer ingående demonstration över Skype eller önskar inloggningsuppgifter till vårt demosystem.

Prisplan grundsystem

Den årliga licensavgiften för grundsystemet är 36 900 kr i grund med ett rörligt tillägg om 295 kr per förening. Detta är ett helhetspris där drift, backup och ett antal timmar support per år ingår.

Alla priser är inklusive moms.

Tilläggsmoduler

Utöver grundsystemet finns det även valbara tilläggsmoduler som tillför utökad funktionalitet.

Modul 1: Föreningsuppstart

Nya föreningar får hjälp att på egen hand hantera sin ansökan om att få ansluta sig till förbundet. För helt nya föreningar som ska startas upp finns även möjlighet att gå igenom en steg för steg-guide som utgår från att användarna har liten eller ingen erfarenhet av föreningsliv. Fast pris om 12 000 kr/år.

Modul 2: Utskick

Hantering av stora utskick av e-post och SMS där förbundet kan göra utskick till sina föreningar och deras medlemmar. Föreningarna får i sin tur samma möjlighet att skicka till sina egna medlemmar. Fast pris om 6 000 kr/år. Rörligt tillägg om 75 öre/sms.

Modul 3: Arrangemang

Förbund och föreningar kan skapa anmälningsportaler för sina arrangemang samt jobba med inkomna anmälningar. Fast pris om 12 000 kr/år.

Modul 4: Föreningskartan

Föreningar och arrangemang i eBas presenteras automatiskt i ett lättillgängligt kartformat på en separat publik sida. Besökare på sidan kan lägga till egna kartpunkter vars innehåll modereras av förbundet direkt i eBas. Se Sveroks Spelkartan för exempel. Fast pris om 12 000 kr/år.

Modul 5: Betalningar

Medlemmar och arrangemangsdeltagare kan betala avgifter direkt via Swish och betalkort. Föreningarna behöver inte sätta upp något utan ställer endast in eventuella avgifter och är igång direkt. Omfattar även möjlighet till digitala fakturor via e-post och SMS. Fast pris om 12 000 kr/år samt fast månadskostnad hos Swish (för förbundet). Tillkommer även rörliga avgifter hos Swish och betalkortsleverantören i form av avdrag på inbetalt belopp.

eBas används bland annat av

Aktiva system

Antal föreningar

Totalt antal medlemmar