eBas
Medlems- och administrationssystem

eStart

Varför eBas?

eBas gör det enklare att samla in och administrera föreningsuppgifter eftersom föreningarna löpande kan rapportera in sina uppgifter till förbundet.
Systemet är i grunden utvecklat för att nå upp till MUCF:s rapporteringskrav på de organisationer som mottar statsbidrag och uppdateras kontinuerligt för att svara mot förändringar i regelverket.

N

Ett rapporteringsverktyg

Systemet ska i grunden utgöra ett rapporteringsverktyg där föreningar rapporter till sitt förbund. Det innebär att den eller de personer i föreningen som har ansvaret för att lämna föreningsuppgifter till förbundet utgör de primära användarna.

N

Minskade kostnader & personalbehov

Systemet ska minska personalbehovet i hanteringen av föreningsadministrationen och upplevas som enkelt att använda.

N

Gemensam vidareutveckling

eBas  är ett levande system i ständig utveckling. Därför är det möjligt för kunder, att på egen hand eller tillsammans med andra, beställa vidareutvecklingar. Dessa delges sedan med samtliga kunder.

Förbundet

 • Färger och texter anpassat för ert förbund.
 • Beräkning av föreningsbidrag samt hantering av utbetalningar och bokföringsunderlag.
 • Beprövat stöd för MUCF ansökningar.

Kansli

 • Köer och översikt för effektiv organisering av arbetet.
 • Ringkontrollverktyg för uppföljningar.
 • Olika rättighetsnivåer gör det lättare att ta ansvar för personuppgifter.
 • Målstyrning/uppföljning för regional personal.

Distrikt

 • Avgränsad tillgång till det egna distriktets föreningar och medlemmar.
 • Anpassat underlag för regionala bidragansökningar.
 • Projektbidragshantering

Förening

 • Inbjudningar till förra årets medlemmar via e-post eller SMS.
 • Enkel översikt av vad som återstår att rapportera för året.
 • Summering av utbetalda bidrag från förbundet.
 • Automatiskt genererad hemsida med olika valmöjligheter.

Medlem

 • Söka bland förbundets föreningar.
 • Fylla i och skicka in medlemsansökan online.
 • Inga inloggningar.

Att bli kund

Uppstartsprocessen tar ca två veckor och genomförs i enlighet med en väl etablerad rutin där vi hanterar överföringen av befintliga föreningsuppgifter och utbildningen av er personal. Engångskostnaden för uppstarten är 9 000 kr.

Vi hanterar den löpande driften på egna servrar. Respektive kunds system finns på adressen ebas.[kundens domän] och har ett anpassat grafiskt gränssnitt med bland annat organisationens logotyp. Vi jobbar också aktivt med säkerheten i datahanteringen samt förutsättningarna att leva upp till kraven i datalagringsdirektivet.

Prisplan grundsystem

Den årliga licensavgiften för grundsystemet är 36 900 kr med ett rörligt tillägg om 295 kr per förening. Detta är ett helhetspris där drift, backup och ett antal timmar support per år ingår.

Alla priser är inklusive moms.

Tilläggsmoduler

Utöver grundsystemet finns det även valbara tilläggsmoduler som tillför utökad funktionalitet, t.ex. göra epost- och sms-utskick till föreningar, ta in medlemsavgifter och administrera arrangemang. 

Prisexempel

Exempel på kostnaderna för en organisation med 12 lokalföreningar. Alla priser är inklusive moms.

Första året (uppstart i mars)
Uppstartskostnad (engångskostnad) 9 000 kr
Årlig licensavgift eBas (9 mån) 27 675 kr
Rörligt tillägg (12 föreningar, 9 mån) 2 655 kr
Tilläggsmodul – Utskick (9 mån) 4 500 kr
Totalt  43 830 kr
Andra året (vanligt år)
Årlig licensavgift eBas 36 900 kr
Rörligt tillägg (12 föreningar) 295 x 12 = 3 540 kr
Tilläggsmodul – Utskick 6 000 kr
Totalt  46 440 kr

Mer info och demonstration

Kontakta oss om er organisation är intresserade av en mer ingående demonstration eller önskar inloggningsuppgifter till vårt demosystem.

eBas används bland annat av

Aktiva system

Antal föreningar

Totalt antal medlemmar