eBas

Medlems- och administrationssystem

eBas är ett nätbaserat medlems- och administrationssystem som möjliggör för föreningar att löpande under året rapportera uppgifter till sitt förbund.

Genom att använda sig av eBas för att administrera datainsamling och kvalitetssäkring av föreningsuppgifter får organisationen ett effektivare administrationsflöde som kan spara resurser eller frigöra personal till mer kvalitativa arbetsuppgifter. Samtidigt får man också ett slagkraftigt centralt medlemsregister som stärker organisationens förutsättningar till god service mot sina anslutna föreningar.

Systemet är från grunden särskilt utvecklat för att nå upp till MUCF:s rapporteringskrav på de organisationer som mottar statsbidrag och uppdateras kontinuerligt för att svara mot förändringar i regelverket.

Mål med systemet

Ett informationssystem kan utvecklas i många riktningar och eBas utgår från tre vägledande mål:

N

Ett rapporteringsverktyg

Systemet ska i grunden utgöra ett rapporteringsverktyg där föreningar rapporter till sitt förbund. Det innebär att den eller de personer i föreningen som har ansvaret för att lämna föreningsuppgifter till förbundet utgör de primära användarna.

N

Minskade kostnader

Systemet ska minska personalbehovet i hanteringen av föreningsadministrationen.

N

Användbarhet

Systemet ska upplevas som enkelt att använda. Det ska vara lätt att rapportera rätt redan vid första försöket.

eBas används bland annat av

Aktiva system

Antal föreningar

Totalt antal medlemmar

Att bli kund

Uppstartsprocessen tar ca två veckor och genomförs i enlighet med en gemensamt upprättad checklista som bland annat omfattar import av befintliga föreningsuppgifter och utbildning av personal. Engångskostnaden för uppstarten är 30 000 kr.

Sverok Admin AB ansvarar för den löpande driften av samtliga system på egna servrar och respektive kunds system finns tillgänglig på adressen ebas.[kundens domän]. Varje kund har ett eget grafiskt gränssnitt med bland annat organisationens logotyp.

För att tillgodose specifika behov har varje kund möjlighet att beställa särskild vidareutveckling. Alla sådana tillägg av funktioner blir tillgängliga för samtliga kunder. Flera kunder kan gå samman och dela på utvecklingskostnaden vid gemensamma behov.

Prisplan

Den årliga licensavgiften för grundsystemet är 35 000 kr i grund med ett rörligt tillägg om 275 kr per förening. Detta är ett helhetspris där drift och backup ingår samt ett antal timmar support mot förbundet. Förbundet sköter i sin tur supporten mot sina egna föreningar. En av grundpelarna i systemet är att det ska vara enkelt att hantera för föreningarna varför supporten mot dessa är en relativt liten uppgift.

Tilläggsmoduler

Utöver grundsystemet finns det även tilläggsmoduler som tillför utökad funktionalitet.

Modul 1: Föreningsuppstart
Nya föreningar får hjälp att på egen hand hantera sin ansökan om att få ansluta sig till förbundet. För helt nya föreningar som ska startas upp finns även möjlighet att gå igenom en steg för steg-guide som utgår från att användarna har liten eller ingen erfarenhet av föreningsliv. Fast pris om 12 000 kr/år.

Modul 2: Utskick
Hantering av stora utskick av e-post och SMS där förbundet kan göra utskick till sina föreningar och deras medlemmar. Föreningarna får i sin tur samma möjlighet att skicka till sina egna medlemmar. Fast pris om 6 000 kr/år.

Modul 3: Arrangemang
Förbund och föreningar kan skapa anmälningsportaler för sina arrangemang samt jobba med inkomna anmälningar. Fast pris om 10 000 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Mer info och demonstration

Kontakta oss om er organisation är intresserade av en mer ingående demonstration över Skype eller önskar inloggningsuppgifter till vårt demo-system.