For the win!

Föreningsutveckling genom gamification

For the win! (FTW!) är en webbapplikation där medlemsföreningarna genom gamification utvecklar sin verksamhet och där engagemang i föreningarna uppmärksammas och synliggörs.
FTW!

Gamification innebär att de metoder som används i spel används för att göra saker som inlärning och administration mer spännande och givande. Gamification är en välbeprövad metod som använts av både företag och myndigheter sedan 1970-talet.

I FTW! genomför medlemsföreningarna olika uppdrag som ökar kunskapen som föreningsdemokrati, administration m.m.

Praktiskt går det till så att förbundets administratör skapar uppdragen som grupperas på olika nivåer (“levels”). Det kan handla om att styrelsen ska se en kursfilm om bokföring, att skicka en hälsning till sitt distrikt eller att skicka ett foto från ett medlemsmöte till förbundet. Föreningen rapporterar när ett uppdrag är avklarat och förbundets administratör godkänner uppdraget. Avklarade uppdrag ger poäng till föreningen och vid olika poängnivåer går föreningen upp en level.

Enskilda personer kan skapa användarkonto i FTW! och koppla sig till en eller flera föreningar. Flera personer från varje förening kan alltså vara med och genomföra uppdragen. Föreningen kan jämföra sitt poängläge mot andra föreningar på en topplista. Man kan också tänka sig att förbundet kopplar mindre premier till de olika nivåerna (extra föreningsbidrag, klistermärken etc.) för att ytterligare motivera föreningarna att engagera sig.

FTW! skapar ett tillgängligt och roligt alternativ till det mer traditionella sättet att utveckla föreningarna genom informationsmaterial och kurser. FTW! använder ett modern sätt att stimulera lärande och skapa informell lättsam kontakt mellan förbund och förening.

Kontakta oss om er organisation är intresserade av en närmare presentation av systemet över Skype.

Prisplan

Vi tillhandahåller FTW! för 9000 kr/år (inkl moms). I denna kostnad ingår uppsättning och drift på vår server, anpassning av det grafiska gränssnittet (färg och logotype) samt en kortare on-lineutbildning för personal som ska använda sig av systemet.