Select Page

Nominator

Nya förutsättningar för valberedningens arbete

Nominator är ett webbaserat nomineringssystem för föreningar och organisationer som väljer styrelse och andra företrädare. Nominator minskar det administrativa arbetet i valberedningen och gör det möjligt att istället fokusera på de mer kvalificerade delarna av uppdraget.

Med Nominator blir det lättare att samla in och presentera nomineringar till olika förtroendeuppdrag, att hålla ordning på vem som accepterat nominering och vem som tackat nej samt att presentera de nominerade för väljarna. Systemet säkerställer att inga nomineringar tappas bort på vägen.

Utöver att förenkla valberedningens arbete så syftar systemet till att stärka nomineringsprocessens legitimitet genom att hålla processen öppen och transparent. Det finns dock även möjlighet att begränsa åtkomsten på olika sätt för de organisationer som har sådana regler. 

 

Titta på filmen för att se en sammanfattning av de viktigaste funktionerna i Nominator.

Alla medlemmar kan gå in på sidan och göra en nominering via ett enkelt formulär. Den som nominerats får ett användarkonto och kan gå in och uppdatera sina uppgifter (t.ex. vilka poster man accepterar nominering till). Valberedningen har en överblick över vilka nominerade som loggat in och besvarat sina nomineringar eller fyllt i sin presentation och enkät. Valberedningen kan också presentera sitt slutliga förslag direkt genom Nominator.

Är en person redan nominerad kan man stödnominera eller istället skriva en rekommendation som bara kommer valberedningen till del. På så sätt utgör systemet en enkel och tillgänglig kanal för medlemmarna att föra fram sina åsikter direkt till valberedningen.

Läs mer om Nominator och kom igång med en egen sida direkt på nominera.se