Välj en sida

Nominator

Nya förutsättningar för valberedningens arbete

Nominator är ett webbaserat nomineringssystem för föreningar och organisationer som väljer styrelse och andra företrädare. Nominator minskar det administrativa arbetet i valberedningen och gör det möjligt att istället fokusera på de mer kvalificerade delarna av uppdraget.

Med Nominator blir det lättare att samla in och presentera nomineringar till olika förtroendeuppdrag, att hålla ordning på vem som accepterat nominering och vem som tackat nej samt att presentera de nominerade för väljarna. Systemet säkerställer att alla nomineringar hanteras på ett stadgeenligt sätt och att inga nomineringar tappas bort på vägen.

Utöver att förenkla valberedningens arbete så syftar systemet till att stärka nomineringsprocessens legitimitet genom att hålla processen öppen och transparent.
Alla medlemmar kan gå in på sidan och göra en nominering via ett enkelt formulär. Den som nominerats får ett användarkonto och kan gå in och uppdatera sina uppgifter (t.ex. vilka poster man accepterar nominering till). Valberedningen har en överblick över vilka nominerade som loggat in och besvarat sina nomineringar eller fyllt i sin presentation och enkät. Valberedningen kan också presentera sitt slutliga förslag direkt genom Nominator.

Är en person redan nominerad kan man istället skriva en rekommendation som bara kommer valberedningen till del. Valberedningen kan även välja att möjliggöra stödnomineringar. På så sätt utgör systemet en enkel och tillgänglig kanal för medlemmarna att föra fram sina åsikter direkt till valberedningen.

Kontakta oss om er organisation är intresserade av en närmare presentation av systemet över Skype.

Prisplan

Vi tillhandahåller Nominator för 5000 kr/år (inkl moms). I denna kostnad ingår uppsättning och drift på vår server, anpassning av det grafiska gränssnittet (färg och logotype) samt en kortare on-lineutbildning för den aktuella valberedningen som ska använda sig av systemet.