Om oss

Sverok Admin AB bedriver drift, support och utveckling av IT‑system för organisationer.

Bolaget ägs i sin helhet av spelkulturförbundet Sverok.

Vår historia

1988

I det nyligen bildade Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (numera Sverok) finns medlemsregistret på disketter som skickas runt efter behov.

2000

Distriktsaktiva inom Sverok kan ta del av medlemsregistret via CD‑skivor som skickas ut med brev. Programvaran som krävs för att göra uppslag i registret följer med på skivan. Varje utskickat register har ett sista användningsdatum då det automatiskt slutar att fungera.

2009

Efter att under flera år försökt ta fram ett onlinebaserat rapporteringssystem med hjälp av en extern partner, beslutar sig Sverok för att snabbutveckla ett system på egen hand.

6 månader senare tas det nya systemet i drift och de första föreningarna börjar rapportera sina uppgifter online.

Sveroks kansli rekryterar en egen systemutvecklare.

2011

Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO, numera Sveriges Elevkårer) har behov av att digitalisera sin administration och uttrycker intresse för Sveroks system.

Som ideell organisation kan inte Sverok sälja tjänster till andra förbund hur som helst, men kan äga ett företag som gör det. SECO äger redan två företag och delar med sig av sina erfarenheter.

Sverok Admin AB registreras och medlemssystemet får namnet eBas.

2014

Fler organisationer har hunnit tillkomma som eBas‑kunder.

Sveroks systemutvecklare slutar och efterträdaren anställs direkt av bolaget. Verksamheterna separeras upp fullt ut och förbundet Sverok blir en kund bland andra.

Bolagets styrelse breddas. Sverok har en representant, övriga är externt rekryterade utifrån kompetens.

2016

Bolaget har nu tre utvecklare och mycket funktionalitet tillkommer allteftersom stora kunder gör beställningar av vidareutveckling.

2020

Våra kunder skickar totalt över en miljon e-post under året och mer än 200 000 SMS.

2024

Efter flera års utveckling lanseras nya eBas med strukturer och anpassningsmöjligheter utifrån de erfarenheter som byggts upp sedan starten.

eBas blir nu tillgänglig som tjänst även för enskilda föreningar.