Praktik och exjobb

Vi har under flera år haft förmånen att samarbeta med studenter på högskolenivå och vill gärna höra ert uppslag. 

Vad vi kan erbjuda er

Problem från verkligheten som behöver undersökas. Möjlighet att analysera och mäta på så väl riktig som fiktiv data. Vi kan sätta er i kontakt med riktiga användare för intervjuer och enkäter. Kontorsplats i direkt ansutning till vår verksamhet i Science Park Skövde.