Discord i eBas

Föreningar som använder Discord för att samla sina medlemmar kan enkelt integrera sin Discord-server med eBas genom denna tilläggsmodul. Administratören för föreningen kan själv installera botten med hjälp av instruktionerna på sitt eBas-konto, utan att behöva involvera förbundet.

Medlemsregistrering

Medlemmar kan registrera sig direkt via Discord genom att interagera med botten. Dessa medlemskap får registreringskällan ”Discord” i medlemslistan.

Botten samlar in och validerar samma uppgifter som vid vanlig självregistering. Medlemmen kan ta del av föreningens stadgar och får godkänna hantering av de egna personuppgifterna.

 

Precis som i ordinarie medlemregistrering så finns möjlighet att kräva verifiering av e-post/tel-nr

Automatisk tilldelning av roll

När eBas-botten är installerad på servern kan botten automatiskt tilldela en server-roll till alla medlemmar som är registrerade i eBas. Denna roll kan föreningen utforma så att den ger tillgång till specifika interna kanaler på Discord-servern.

Medlemmar måste inte vara registrerade via botten, det räcker med att deras Discord-ID finns lagrat på deras medlemskap i eBas.

Botten kontrollerar själv dagligen om användarna på Discord-servern har ett aktivt medlemskap och tar eventuellt tillbaka rollen om så inte är fallet. Kontroll sker också varje gång en person ansluter till Discord-servern eller när en enskild medlemmen begär det direkt via kommandot ”verifiera”.

Användaren skriver slash-kommandon för att inleda en dialog med botten

Discord är en samlingsplats för många av våra föreningars verksamhet, och medlemsregistrering direkt på plats gör det smidigt och tillgängligt för alla som vill bli en del av vår gemenskap.

 
Dejan Nedic
Ledamot Esport United